Team ontwikkeling

coaching op maat

Teamontwikkeling kun je zien als de optelsom van persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden en het vermogen om samen te groeien. Het vraagt om maatwerk want ieder team is uniek in zijn samenstelling. Elk team heeft de kwaliteiten in zich om succesvol te kunnen samenwerken en toch komt het er soms niet uit. Teamontwikkeling is er om niet-werkende patronen samen te doorbreken. Als teamcoach help ik om wat in de weg zit boven water te brengen en alle kwaliteiten zichtbaar te maken en in te kunnen zetten.

Je ontwikkelen als team start met inzicht in elkaars drijfveren, waarden en overtuigingen en het herkennen van zowel de individuele kwaliteiten als de onderlinge verschillen. Het vraagt om een open houding en leren kijken naar jezelf, de ander en het team als geheel. Dit is de basisgrondhouding voor ‘team zijn’.

In een gezamenlijke workshop wordt stilgestaan bij de ‘harde’ kant: de (gezamenlijke) doelen, rollen, taken en verantwoordelijkheden en bij de ‘zachte’ kant: de manier waarop je als team met elkaar wilt samenwerken. Aan het eind van de workshop zijn er heldere afspraken over communicatie en juiste taakverdeling. Daarnaast zijn wederzijdse verwachtingen expliciet gemaakt en is duidelijk hoe je elkaar daarop aanspreekt.

Het team gaat in de praktijk aan de slag met de nieuwe afspraken en gedragsregels en toetst steeds of de afspraken werken of nog aanpassing nodig hebben.

Een team ontwikkel traject bestaat uit:

  • Individuele interviews
  • Een gezamenlijke workshop van 2 dagen
  • Een terugkomdag na 3 maanden